Президія

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Кіровоградської обласної ради

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Порядок діяльності президії Кіровоградської обласної ради (далі - президія) визначається законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", Регламентом обласної ради, цим Положенням.
 2. Дане Положення про президію визначає порядок скликання і проведення її засідань, прийняття рішень, інших процедур у діяльності президії.
 3. Президія є дорадчим органом обласної ради.
 4. До складу президії входять: голова обласної ради, його заступник, голови постійних комісій обласної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій (у разі їх створення).
 5. Роботу президії організовує голова обласної ради, у разі його відсутності - заступник голови обласної ради.
 6. Положення про президію затверджується обласною радою, зміни і доповнення до нього вносяться суб'єктами подання і затверджуються на її пленарному засіданні.
 7. Дії, пов'язані з організаційними заходами щодо проведення засідань президії, за дорученням голови обласної ради, а у разі його відсутності - за дорученням заступника голови обласної ради здійснює виконавчий апарат обласної ради.
 8. Протокол засідання президії веде працівник виконавчого апарату обласної ради.
 9. На пленарному засіданні, в міру необхідності, головуючий озвучує рекомендації президії обласної ради з того чи іншого питання та пропонує шляхи усунення розбіжностей якщо вони є.
 10. Протоколи та рішення президії надаються депутатам обласної ради для ознайомлення за їх зверненням.

 ІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРЕЗИДІЇ

 

 1. Робота президії у зв'язку зі скликанням і проведенням сесії полягає в наступному:

надання, у разі необхідності, пропозицій щодо питань, які вносяться на розгляд обласної ради, а також сприяння здійсненню організаційних заходів щодо підготовки та роботи сесії;

надання пропозицій щодо забезпечення явки та участі депутатів у роботі сесії.

 1. Координація діяльністю постійних комісій:

внесення пропозицій щодо скоординованої спільної роботи постійних комісій;

надання рекомендацій щодо проведення спільних засідань постійних комісій та пропонування на розгляд відповідних питань на цих засіданнях;

попередній розгляд та надання своїх висновків до проектів перспективних та річних планів роботи обласної ради і обговорення їх з відповідними постійними комісіями та іншими суб'єктами подання;

погодження проектів документів обласної ради з відповідними постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями);

здійснює заходи щодо надання інформаційної, правової, матеріально-технічної та іншої допомоги постійним комісіям обласної ради;

в окремих випадках на вимогу не менш як третини членів президії має право скликати засідання постійних комісій обласної ради, в тому числі і спільні засідання декількох постійних комісій обласної ради;

сприяє діяльності депутатських груп, фракцій утворених в обласній раді.

 1. З метою вирішення нагальних питань життєдіяльності області президія:

вносить рекомендації щодо розгляду питань у постійних комісіях обласної ради;

доручає голові обласної ради від імені президії звертатись за отриманням інформації до установ, підприємств та організацій різних форм власності, органів місцевого самоврядування;

вносить пропозиції сесії обласної ради щодо утворення тимчасових депутатських комісій для вивчення питань соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку області, районів та окремих адміністративно-територіальних одиниць області, а також з інших питань, що належать до компетенції обласної ради, для надання відповідних рекомендацій;

здійснює заходи щодо надання інформаційної, правової, матеріально-технічної та іншої допомоги місцевим радам та їх органам;

готує звернення до сесії, депутатських груп (фракцій) обласної ради, органів виконавчої влади, жителів області, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, підприємств, установ та організацій.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ

 

 1. Президія здійснює свою роботу у формі засідань (для розгляду окремих питань можуть проводитися виїзні засідання).
 2. Засідання президії скликаються в міру необхідності, як правило перед пленарними засіданнями обласної ради, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь більшість членів від загального складу президії. У разі неможливості члена президії (голови постійної комісії, уповноваженого представника фракції, депутатської групи) взяти участь у засіданні президії, у ньому бере участь заступник голови чи секретар постійної комісії, заступник уповноваженого представника фракції, депутатської групи чи депутат, делегований від фракції.
 3. Засідання президії скликаються головою обласної ради, заступником (в разі відсутності голови), або з ініціативи 1/3 членів президії.
 4. На засіданнях президії мають право бути присутніми за посадою: керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, помічник голови обласної ради, начальник організаційного відділу, начальник відділу правового забезпечення виконавчого апарату обласної ради та особа, яка забезпечує ведення протоколу.

На запрошення голови обласної ради на засіданні президії можуть бути присутніми представники обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, працівники засобів масової інформації інші особи.

 1. Засідання президії веде голова обласної ради, за його відсутності - заступник голови обласної ради. У разі неможливості виконання ними з будь-яких причин цих функцій - член президії, за дорученням голови чи заступника, або уповноважений на це президією.
 2. Питання до порядку денного засідання президії вносить головуючий на засіданні президії.

Члени президії вносять головуючому пропозиції щодо необхідності обговорення на засіданні тих чи інших питань.

 1. Членам президії, особам, які беруть участь у її засіданні за посадою, іншим особам, запрошеним на засідання президії головою обласної ради не пізніш як за один день до проведення засідання повідомляється про питання, які планується обговорити на засіданні. Необхідні матеріали надаються у день проведення засідання президії виконавчим апаратом обласної ради
 2. Висновки та рекомендації президії приймаються у формі рішень президії на її засіданні більшістю голосів членів президії, присутніх на її засіданні.

       9. Рішення та протокол засідання президії підписуються головою ради, а у разі його відсутності - заступником голови ради або депутатом ради, який головував на її засіданні.

Персональний склад Президії:

Чорноіваненко

Олександр Анатолійович

-

голова обласної ради

Гугленко

Юрій Олександрович

-

перший заступник голови обласної ради

Степура

Ігор Станіславович

-

заступник голови обласної ради

Давидовський

Микола Олексійович

-

голова постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин

 

Кайдаш

Юрій Анатолійович

-

голова постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва та використання природних ресурсів

 

Мірошниченко

Олексій Сергійович

-

голова постійної комісії обласної ради з питань промисловості, підприємництва та розвитку інфраструктури; уповноважений представник депутатської фракції політичної партії “УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП”

Мороз

Любов Михайлівна

-

голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім'ї, молодіжної політики

Орлов

Леонід Михайлович

-

голова постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, свободи слова, правової та антикорупційної політики

Фесюк

Павло Дмитрович

-

голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій

Чемерис

Ірина Анатоліївна

-

голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та  соціальної політики

Чудний

Олександр Васильович

-

голова постійної комісії обласної ради з питань власності

Бевзенко

Михайло Валентинович

-

уповноважений представник депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка

 

Давиденко

Людмила Вадимівна

 

-

уповноважений представник депутатської фракції політичної партії “Опозиційний блок”

Кальченко

Валерій Михайлович

-

уповноважений представник депутатської фракції політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”

 

Погребнюк

Артем Анатолійович

-

уповноважений представник депутатської фракції політичної партії “Об'єднання “САМОПОМІЧ”

Степура

Руслан Станіславович

-

уповноважений представник депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання “Свобода”

Бублик

Ярослав Володимирович

-

уповноважений представник депутатської фракції партії “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

Хільченко

Сергій Васильович

-

уповноважений представник депутатської фракції політичної партії “Наш край”