Актуально

Офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 р. № 158, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1203/29333

Згідно з пунктами 1-3 ПРИКІНЦЕВИХ ПОЛОЖЕНЬ Закону України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 р. № 1700-VII, цей закон введено в дію 26.04.2015 року.

До початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб'єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.

У 2016 році службові особи, які на день початку роботи зазначеної системи займають згідно зі статтею 50 цього Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов’язані подати щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днів після початку роботи системи.{Пункт 2 розділу ХІІІ доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1022-VIII від 15.03.2016}

До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року № 413 "Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" з технічною можливістю виходу на сайт Верховної Ради України

Звертаємо увагу на пункти 3, 4, 8, 16 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 301 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції"(далі - Зміни), а саме:

пункт 3 Змін: до підпункту 234 пункту 4 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 912: "234) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";" - (набирають чинності з 1 січня 2016 року);

пункт 4 Змін: до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731:

1) у розділі 1:пункт 21 викласти в такій редакції:

"21) медична довідка про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я (у разі проходження особою спеціальної перевірки);";

пункт 3 виключити ("декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру"); - (набирання чинності з 1 січня 2016 року);

2) у розділі 3:

абзац третій виключити ("Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру подається в порядку та за формою, передбаченими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"); - (набирає чинності з 1 січня 2016 року );

в абзаці четвертому слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції".

пункт 8 Змін: до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169:

1) в абзаці п'ятому пункту 7 слово "безпосередньо" замінити словом "прямо";

2) у пункті 13: (набирання чинності з 1 січня 2016 року)

абзац шостий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".";

пункт 16 Змін: до Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" - набрання чинності з 29.05.2015 року.